Riaditeľstvo MŠ

Materská škola

Nábrežná

Riaditeľka materskej školy: Katarína Štrbová

 

 

 

Učiteľka poverená kompetenciami zástupkyne MŠ: Jana Šušková, 0911 978 861

Štúrova

Učiteľka poverená kompetenciami zástupkyne ET Štúrova: Dana Štrbová, 045/6857 104, mssturova @nbsiet.sk

Kolibská cesta

Zástupkyňa ET Kolibská cesta: Bc.Dana Psotková, 045/ 6857 239, mskolibska@nbsiet.sk
Ekonomický úsek a PaM: Eva Trúsiková, e.trusikova@centrum.sk

 

Konzultačné hodiny pre rodičov:

Nepárny týždeň: 1500 – 1630

alebo po osobnom dohovore č. t:   045/ 6856 555
mail:  msvstup@nbsiet.sk


Jedáleň

Nábrežná

Vedúca školskej jedálne MŠ Nábrežná: Bc. Janette Maďarová

sjnabreznanb@gmail.com/ 0455 322 618

Štúrova a Kolibská cesta

Vedúca školskej jedálne ET : Anna Búryová

sjsturova@nbsiet.sk, sjstale@nbsiet.sk

 

Konzultačné hodiny:

počas pracovnej doby
Zástupca zamestnancov oblasť BOZ: Soňa Brodzianska