Riaditeľstvo MŠ

Materská škola

Nábrežná

Riaditeľka materskej školy: Katarína Štrbová
Zástupkyňa materskej školy: Jana Šusková, 0911 978 861

Štúrova

Zástupkyňa MŠ ET Štúrova: Bronislava Šályová

Kolibská cesta

Zástupkyňa MŠ ET Kolibská cesta: Bc. Zuzana Muchová
Ekonomický úsek a PaM: Eva Trúsiková

 

Konzultačné hodiny pre rodičov:

Párny týždeň: 700 – 830
Nepárny týždeň: 1500 – 1630

alebo po osobnom dohovore č. t:   045/ 6856 555
mail:  msvstup@nbsiet.sk


Jedáleň

Nábrežná

Vedúca školskej jedálne: Viera Šipikalová

Štúrova a Kolibská cesta

Riaditeľka zariadenia školského stravovania: Anna Búryová

 

Konzultačné hodiny:

V čase vyberania stravného: 700 – 900
1500 – 1630
Zástupca zamestnancov oblasť BOZ: Soňa Brodzianska