Zápis detí do MŠ

Oznámenie o zápise detí do materskej školy.

Riaditeľka Materskej školy Nábrežná 2, v Novej Bani oznamuje rodičom , že ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2016/2017 si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť priamo v MŠ Nábrežná 2 a ET Štúrova 47 a Kolibská cesta 230, od 25. APRÍLA 2016 v čase prevádzky od 6,30 h. do 16,30 h.
Termín odovzdania žiadostí bude od 9. mája do 13. mája 2016 osobne v čase:

Materská škola Nábrežná 2 – od 11,30h. do 16,30 h.
Elokované triedy Štúrova 47 – od 11,30h. do 16,30 h.
Elokované triedy Kolibská cesta 230 – od 11. h. do 16,30 h.