Zvedavkovia

TRIEDA:  staršia veková skupina

UČITEĽKY:  Mgr. Zuzana Muchová, Mgr. Ivana Čunderlíková


Denné usporiadanie činností

630 – 845 Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
845 – 900 Hygiena, desiata
900 – 1000 Edukačné a pohybové aktivity
1000 – 1130 Pobyt vonku
1130 – 1200 Hygiena, obed
1200 – 1430 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, odpočinok na lôžku, hygiena, príprava na olovrant
1430 – 1445 Olovrant
1445 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku
1630 Ukončenie prevádzky MŠ

 

Mená detí:

 1. Karolína B.
 2. Matej B.
 3. Bianka B.
 4. Paulína B.
 5. Daniel B.
 6. Daniel Č.
 7. Michaela F.
 8. Emma F.
 9. Martin F.
 10. Hana G.
 11. Juliana G.
 12. Juraj G.
 13. Samuel H.
 14. Leo Ch.
 15. Richard Ch.
 16. Petra J.
 17. Simona Š.
 18. Juraj Š.
 19. Natália T.
 20. Rodan V.
 21. David U.
 22. Erik Z.
 23. Miriam Z.