Žabky

zabky_iconTRIEDA: “D”,  veková skupina: 4 – 5 ročné deti

UČITEĽKY:  M. Hrušková, M. Číková


Denné usporiadanie činností

630 – 900 Hry a hrové činnosti, ranný filter, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena,  príprava na desiatu
900 – 915 Desiata
915 – 920 Hygiena, príprava na edukačné aktivity
920 – 1000 Edukačné aktivity, pohybové aktivity, príprava na pobyt vonku
1000 – 1200 Hygiena, príprava na edukačné aktivity
1200 – 1230 Obed
1230 – 1445 Príprava na odpočinok, odpočinok, príprava na olovrant
1445 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Odpoludňajšie edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, ukladanie pomôcok a hračiek, odchod detí

 

Mená detí:

Liliana H.
Matúš Ú.
Lea Š.
Pavol Š.
Hanka K.
Veronika E.
Ella I.
Bibiana K.
René Z.
Esther Z.
Michaela D.
Tim K.

Sabina Z.
Barbora G.
Hana K.
Vivien M.
Viktória P.
Lea Mária L.
Deina Č.
Peter M.
Dominik V.
Matúš Š.
Diana F.