Žabky

zabky_iconTRIEDA: “D”,  veková skupina: 5-6  ročné deti

UČITEĽKY: Tr. uč.  M. Hrušková,   Dana Štrbová


Denné usporiadanie činností

630 – 8 45 Hry, hrové činnosti, ranný filter, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity
8 45 – 900 Hygiena, desiata
9 00 – 11 45
Edukačné a pohybové aktivity, hrové činnosti, pobyt vonku
1145 – 1200 Hygiena, obed
1200 – 14 45
Hygiena, odpočinok na lôžku
14 45 -15 00
Olovrant
15 00– 16 30
Hry, hrové a edukačné činnosti, pobyt vonku, preberanie detí
 
 

 

Mená detí:

Adriana H. D.

Patrik D.
Zara D.
Viliam G.
Anna G.
Janko H.
Marína H.
Lilien H.
Kristián I.
Viktória K.
Miroslav P.
Jakub S.
Sára S.
Paulína Š.
Lucia Š.
Alexia  R.
Olívia T.

Dorota V

Marek V.

Andrej T.

Viktória D.

Michal  J. CH.

Ester S.

Dávid P.

Veronika H.