Včielky

vcielky_iconTRIEDA:  “A”  veková skupina: 2-3 ročné deti

UČITEĽKY:

  • Oľga Benčová
    • Konzultačné hodiny: každý nepárny týždeň podľa potreby 1230 – 1300
  • Eva Budinská
    • Konzultačné hodiny:  každý párny týždeň podľa potreby 1230 – 1300

Denné usporiadanie činností

800 Príchod detí do MŠ
630 – 850 Hry, hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
850 – 855 Hygiena, príprava na desiatu
855 – 910 Desiata
910 – 915 Hygiena, príprava na edukačné aktivity
915 – 955 Edukačné aktivity
955 – 1015 Hygiena, príprava na pobyt vonku
1015 – 1140 Pobyt vonku
1140 – 1155 Prezliekanie, príprava na obed
1155 – 1120 Obed, hygiena, príprava na odpočinok
1120 – 1410 Odpočinok
1410 – 1430  Obliekanie, hygiena, príprava na olovrant
1430 – 1630 Hry, hrové činnosti, edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku
1630 Ukončenie prevádzky MŠ

Mená detí

Daniel B.
Tamara F.
Vanessa H
Anna K.
Juraj K.
Jonáš P.
Marek R.
Natália R.
Sebastián  R.
Marek Š.
Petra Š.
Amália Š.

Šimon T.
Jonas V.
Laura V.