Včielky

vcielky_iconTRIEDA:  “A”  veková skupina: 5-6 ročné deti

UČITEĽKY 

Eva Budinská tr. uč.

Konzultačné hodiny:  každý párny týždeň podľa potreby 1230 – 13 OO

Soňa Garaj Brodzianska

Konzultačné hodiny: každý nepárny týždeň podľa potreby 1230 -13 OO


Denné usporiadanie činností

6, 30 –  8 00 Príchod detí do MŠ
 845 – 910 Hry, hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
850 – 855 Hygiena, príprava na desiatu
855 – 910 Desiata
910 – 915 Hygiena, príprava na edukačné aktivity
915 – 955 Edukačné aktivity
955 – 1015 Hygiena, príprava na pobyt vonku
1015 – 1140 Pobyt vonku
1140 – 1155 Prezliekanie, príprava na obed
1155 – 1220 Obed, hygiena, príprava na odpočinok
12 20 – 1410 Odpočinok
1410 – 1430  Obliekanie, hygiena, príprava na olovrant
1430 – 1630 Hry, hrové činnosti, edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku
16, 00 Ukončenie prevádzky MŠ

Mená detí

Daniel B.
Tamara F.
Vanessa H.
Anna K.
Juraj K.
Jonáš P.
Marek R.
Natália R.
Sebastián  R.
Marek Š.
Petra Š.
Amália Š.

Samuel.T
Veronika K.
Laura V.
Michael M. B.
Diana B.
Dominika D.
Hanka S.
Dávid K.

CHIARA B.

BIBIANA V.

DIANA G.

DÁVID M.

JAKUB Š.