Srdiečka

srdiecka_iconTRIEDA: “A”, veková skupina: 2-4 ročné deti

UČITEĽKY:  Alena Šályová /triedna učiteľka/, Dana Štrbová


 

Denné usporiadanie činností

630 – 845 Hry a hrové činnosti, pohybové cvičenie
845 – 900 Desiata
900 – 1000 Edukačná aktivita, hry, pohybové hry
1000 – 1130 Pobyt vonku
1130 – 1200 Obed
1200 – 1430 Hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
1430 – 1630 Olovrant, hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Adriánko
Alexko
Alexko
Amálka
Bianka
Darinka
Julianka
Kristiánko
Lilien
Mário

Miška
Nellka
Paťko
Peťko
Paťko
Sebastiánko
Šimonko
Tamarka