Sovičky

sovicky_iconTRIEDA: “E”, veková skupina 5-6 ročné deti

UČITEĽKY: Janka a Danka


 

Denné usporiadanie činností

630 – 840 Hry, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia skupinová práca detí, edukačné aktivity
840 – 900 Desiata, hygiena
900 – 1140 Edukačné aktivity, pohybové aktivity, hrové činnosti, pobyt vonku
1140 – 1210 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
1210 – 1440 Hygiena, odpočinok minimálne 30 minút s postupným ukončovaním odpočinku na lôžku, pohybové a relaxačné cvičenia, hry hrové činnosti, edukačná aktivita
1440 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Branko B.
Ema B.
Bianka B.
Leo B.
Simon B.
Patrik B.
Karolínka Č.
Martinka H.
Marcus K.
Monika K.

Matúš L.                      Michal B.
Adelka N.                    Barborka G.
Tobias P.                      Klára  M.
Adam R.                       Jakub  T.
Adam S.
Marek Š.
Janko V.

Terezka B.