Sovičky

sovicky_iconTRIEDA: “E”, veková skupina 3 – 5 ročné deti

UČITEĽKY: Janka, Evka


 

Denné usporiadanie činností

630 – 840 Hry, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia skupinová práca detí, edukačné aktivity
840 – 900 Desiata, hygiena
900 – 1140 Edukačné aktivity, pohybové aktivity, hrové činnosti, pobyt vonku
1140 – 1210 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
1210 – 1440 Hygiena, odpočinok minimálne 30 minút s postupným ukončovaním odpočinku na lôžku, pohybové a relaxačné cvičenia, hry hrové činnosti, edukačná aktivita
1440 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Jakubko
Vladko
Jakubko
Filipko
Marcelko
Marek
Tomáško
Romanko
Martinko
Jakubko
Kristiánko
Tomáško

Eliška
Nelly
Dianka
Vaneska
Ivanka
Karolínka
Natálka