Slimáčiky

slimacik_icon

UČITEĽKY: C,vek.skupina 4-6 ročné deti

Mgr. Ľudmila Bedenská ,  Zuzana Chrančeková


 

Denné usporiadanie činností

630 – 845  Schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti,ranný kruh, pohybové a relaxačné cvičenia
845 – 900 Desiata, hygiena
900 – 11,30  Hry a činnosti podľa výberu detí,vzdelávacie aktivity, pobyt vonku/vychádzka
1145 – 1210  Hygiena, obed, príprava na odpočinok
1210 – 1445 Hygiena, odpočinok- vždy podľa potreby dieťaťa
1445 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku

Mená detí

Peťko
Tamarka
Erik
Martinko
Maxim
Matejko
Zackary
Lilianka
Veronika Chiara

 

Jorik                                              Magdalénka
Jakubko                                       Eliška
Matej                                              Paulínka
Mia                                                  0liver
Terezka                                         Adriana
Ella                                                   Nina
Robko                                             Jakub

Lukáš