Slimáčiky

TRIEDA: “C”, veková skupina 3 – 4 ročné detislimacik_icon

UČITEĽKY: Mgr. Ľudmila Bedenská, Zuzana Chrančeková


 

Denné usporiadanie činností

630 – 845 Hry, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinová práca detí, edukačné aktivity
845 – 900 Desiata, hygiena
900 – 1145 Edukačné aktivity, pohybové aktivity, hrové činnosti, pobyt vonku
1145 – 1210 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
1210 – 1445 Hygiena, odpočinok minimálne 30 minút s postupným ukončovaním odpočinku na lôžku, pohybové a relaxačné cvičenia, hry hrové činnosti, edukačná aktivita
1445 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Paťko
Šimonko
Nino
Sväťko
Nelka
Sama
Chloe
Karolínka
Emmka
Jakubko
Matúško

Rudy
Filipko
Veronika
Riško
Adelka
Dorotka
Šimi
Vladko
Nelka
Žofia
Dalibor