Slimáčiky

slimacik_icon

UČITEĽKY: C,vek.skupina 3-4 ročné deti

Mgr. Ľudmila Bedenská ,  Zuzana Chrančeková


 

Denné usporiadanie činností

630 – 845  Schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti,ranný kruh, pohybové a relaxačné cvičenia
845 – 900 Desiata, hygiena
900 – 11,30  Hry a činnosti podľa výberu detí,vzdelávacie aktivity, pobyt vonku/vychádzka
1145 – 1210  Hygiena, obed, príprava na odpočinok
1210 – 1445 Hygiena, odpočinok- vždy podľa potreby dieťaťa
1445 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku

Mená detí

Peťko
Tamarka
Erik
Martinko
Maxim
Matejko
Zackary
Lilianka
Veronika Chiara

 

Jorik                                              Evelin
Jakubko                                       Eliška
Matej                                              Paulínka
Mia                                                  0liver
Terezka                                         Adriana
Ella
Hanka
Robko