Slimáčiky

slimacik_icon

UČITEĽKY: C,vek.skupina 3-4 ročné deti

triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Bedenská , Katarína Štrbová


 

Denné usporiadanie činností

630 – 855  Schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti,ranný kruh, pohybové a relaxačné cvičenia
855 – 915 Desiata, hygiena
915 – 11,15  Hry a činnosti podľa výberu detí,vzdelávacie aktivity, pobyt vonku/vychádzka
11,15 – 12,00  Hygiena, obed, príprava na odpočinok
12,00 – 1430 Hygiena, odpočinok- vždy podľa potreby dieťaťa
1430 – 1450 Olovrant
1450 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku

Mená detí

Leo
Sandra
Lenka Zoe
Annamária
Oliver
Martin K.
Juraj
Adam
Soňa
Sofia

 

 

Adrián                                             Peter Z.
Boris Mathias
Peter P.
Nina
Júlia
Peter Š.
Matej
Michal
Maximilián,