Riaditeľstvo MŠ

Materská škola

Nábrežná

Riaditeľka materskej školy: Katarína Štrbová

kontakt – 045/6856 555, msvstup@nbsiet.sk

 

 

 

Zástupkyňa riaditeľky na pracovisku  MŠ  Nábrežná: Jana Šušková, kontakt –  0911 978 861

Štúrova

Zástupkyňa riaditeľky na Elokovanom pracovisku Štúrova: Mgr. Ľudmila Romancová, kontakt – 045/6857 104,  0911 945 845, mssturova @nbsiet.sk

Kolibská cesta

Zástupkyňa riaditeľky na Elokovanom pracovisku   Kolibská cesta: Mgr. Júlia Laktišová,  045/ 6857 239, mskolibska@nbsiet.sk
Ekonomický úsek a PaM: Eva Trúsiková, e.trusikova@centrum.sk

 

Konzultačné hodiny pre rodičov:

Nepárny týždeň: 1500 – 1630

alebo po osobnom dohovore č. t:   045/ 6856 555
mail:  msvstup@nbsiet.sk


Jedáleň

Nábrežná

Vedúca školskej jedálne MŠ Nábrežná: Bc. Janette Maďarová

sjnabreznanb@gmail.com/ 0455 322 618

Štúrova a Kolibská cesta

Vedúca školskej jedálne ET : Anna Búryová

sjsturova@nbsiet.sk, sjstale@nbsiet.sk

 

Konzultačné hodiny:

počas pracovnej doby
Zástupca zamestnancov oblasť BOZ: Soňa Brodzianska