Motýliky

motyliky_iconTRIEDA: “F”, veková skupina 4-5 ročné deti

UČITEĽKY: triedna učiteľka: Daniela Pištová, učiteľka: Mgr.Alica Bindová


Denné usporiadanie činností

, hygiena

630 – 845 Hry, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia,ranný kruh, skupinová práca detí, edukačné aktivity
845 – 900 Desiata, hygiena
900 – 1130 Edukačné aktivity, pohybové aktivity, hrové činnosti, pobyt vonku
1145 – 1200 obed, hygiena
1200 – 1430 Hygiena, odpočinok na lôžku
1430 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Samuel
Laura  B.
Marco
Nelka
Karolínka
Laura  G.
Marcus
Nina
Gabriel Marko
Jakub
Terezka
Eliška

Alex
Lucia
Vivien
Lukáš
Timotej
Petra
Sofia
Vaneska
Mirko
Richard
Boris
EliškaŠ: