Motýliky

motyliky_iconTRIEDA: “F”, veková skupina 5-6 ročné deti

UČITEĽKY: Eva Budinská, Mgr.Alica Bindová


Denné usporiadanie činností

630 – 845 Hry, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinová práca detí, edukačné aktivity
845 – 900 Desiata, hygiena
900 – 1145 Edukačné aktivity, pohybové aktivity, hrové činnosti, pobyt vonku
1145 – 1210 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
1210 – 1445 Hygiena, odpočinok minimálne 30 minút s postupným ukončovaním odpočinku na lôžku, pohybové a relaxačné cvičenia, hry hrové činnosti, edukačná aktivita
1445 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Sofia A.
Ivana B.
Simon B.
Bruno B.
Bianka B.
Martin B.
Frederik Ď.
Matúš Ď.
Ondrej F
Ema H.
Vaneska K.

Dávid K.
Kristína K.
Maxim M.
Nicolas P.
Diana Š.
Vanesa Š.
Leo Š.
Hanka T.
Adrian T.