Motýliky

motyliky_iconTRIEDA: “F”, veková skupina 5-6 ročné deti

UČITEĽKY: triedna učiteľka: Mgr.Alica Bindová, učiteľka Daniela Pištová


Denné usporiadanie činností

, hygiena

630 – 845 Hry, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia,ranný kruh, skupinová práca detí, edukačné aktivity
845 – 900 Desiata, hygiena
900 – 1130 Edukačné aktivity, pohybové aktivity, hrové činnosti, pobyt vonku
1145 – 1200 obed, hygiena
1200 – 1430 Hygiena, odpočinok na lôžku
1430 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Alexej
Tomáš
Sarah
Timea
Jakub J.
Jakub K.
Marko
Hanka
Matej
Terezka

Emilia
Jakub T.
Simona
Teo
Ján
Anežka
Monika
Peter V.
Daniela