Motýliky

motyliky_iconTRIEDA: “F”, veková skupina 2-3 ročné deti

UČITEĽKY: triedna učiteľka: Mgr.Alica Bindová, učiteľka Daniela Pištová


Denné usporiadanie činností

, hygiena

630 – 845 Hry, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia,ranný kruh, skupinová práca detí, edukačné aktivity
845 – 900 Desiata, hygiena
900 – 1130 Edukačné aktivity, pohybové aktivity, hrové činnosti, pobyt vonku
1145 – 1200 obed, hygiena
1200 – 1430 Hygiena, odpočinok na lôžku
1430 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Samuel
Laura  B.
Marco
Nelka
Karolínka
Laura  G.
Marcus
Nina
Gabriel Marko
Jakub

Alex
Lucia
Vivien
Lukáš
Timotej
Petra
Sofia
Vaneska