Lienky

TRIEDA: “B”, veková skupina 4-5. ročné deti
lienky_icon

UČITEĽKY: : Milada Číková, Jana Šušková


 

Denné usporiadanie činností

630 – 845 Hry hrové, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové práce detí, edukačné aktivity
845 – 900 Desiata, hygiena
900 – 1145 Edukačné a pohybové aktivity, hrové činnosti, pohyb vonku
1145 – 1200 Hygiena, obed
1210 – 1445 Hygiena, odpočinok na lôžku
1445 – 1500 Olovrant
1500 – 1630 Hry, hrové a edukačné činnosti, pohyb vonku

Mená detí

Rebeka B.
Lujza B.

Viktória B.
Martin D.
Amália D.
Diana G.
Michal Juraj Ch.
Adrian I.
Veronika K.
Adrián L.
Dávid M.

Oliver P.
Patrik P.

Patrik P.
Maximilián R.
Ester S.
Leonard Š.
Martina Š.
Ema Š.
Oliver V.
Nina V.
Filip V.
Juraj Z.