Lienky

TRIEDA: “B”, veková skupina 3-4. ročné deti
lienky_icon

UČITEĽKY: : Tr. uč.Milada Číková, Jana Šušková


 

Denné usporiadanie činností

6 30 – 8 10 Hry hrové, hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové práce detí, edukačné aktivity
8 45– 9 00 Desiata, hygiena
9 00 – 11 45 Edukačné a pohybové aktivity, hrové činnosti, pohyb vonku
11 45 – 12 15 Hygiena, obed
12 15 – 14 45 Hygiena, odpočinok na lôžku
14 45 – 15 00 Olovrant
15 00 – 16 00 Hry, hrové a edukačné činnosti, pohyb vonku

Mená detí

 1. Nazar B,
 2. Samuel B
 3. Barbora B.
 4. Martin B.
 5. Teodor B.
 6. Hana B.
 7. Laura G.
 8. Laura H.
 9. Mateo L.
 10. Ellie Skye M.
 11. Hanka M.
 12. Klára M.
 13. Martin S.
 14. Dorota S.
 15. Marián Š.
 16. Jonáš Š.
 17. Timea T.
 18. Daniel T.
 19. Lea V.
 20. Dmytro V.
 21. Marek V.
 22. Natália V.