Krúžky

Pondelok

15,OO hod.

  • Tiffany- tanečno-športový klub – pod vedením  Mgr. D. Pšenákovej a Ing. P. Pšenáka

Utorok

6,30-8,30 hod.

  • Logopedická starostlivosť- Mgr. D.Pšenáková

—————————————————————————————————————————————————————–

Streda

14,40-16, 15 hod. v tr. A

  • Skoré začiatky – krúžok anglického jazyka

1.skupina/  od 14,40-15,20 hod./ v triede A

2. skupina / od 15,30- 16,10 hod. / v triede A


Piatok

  • Pleoptická starostlivosť a prevencia o deti s oslabením a poruchami zraku –  pod vedením odbornej zdravotnej očnej sestry Mgr. Martincovej

 

 

Elokovaná tr. Kolibská cesta:

 Utorok:

14:00

  • Žabky – tanečný krúžok v spolupráci s CVČ pod vedením p. Tatiany Lahkej

Streda:

12:45

  • Krúžok anglického jazyka – lektorka Lenka Adámeková