Ďatelinky

datelinky_iconTRIEDA  Ďatelinka :  5-6 ročné deti

UČITEĽKY:

Alena  Šályová, triedna učiteľka

Mgr. Eva Miková, učiteľka


Denné usporiadanie činností

630 – 845 Hry a hrové činnosti, pohybové cvičenie
845 – 900 Desiata
900 – 1000 Edukačná aktivita, hry, pohybové hry
1000 – 1130 Pobyt vonku
1130 – 1200 Obed
1200 – 1430 Hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
1430 – 1630 Olovrant, hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

 

ŠARKANIÁDA 2022

Kreslenie šarkanov na interaktívnej tabuli, vyfarbovanie pastelkami...

Farebné jesenné listy

Lepíme...

Striháme...

Vyfarbujeme...

Zapúšťame farby jesene do mokrého podkladu - klovatiny...

Krčíme mäkký papier...

Staršie deti pomenovali a nakreslili hlavné časti stromu, mladšie deti vyfarbovali... Potom nalepili pokrčený mäkký papier...

Výstava jesenných darov prírody v kostole

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM)

Deti si mysleli, že je to týždeň hrania sa na mobiloch.

Vyrobili sme si bicykle a rozprávali sme sa o tom, prečo je dôležité dodržiavať pravidlá cestnej premávky a na bicykli si chrániť hlavu.

Niektorí sa pri príležitosti ETM zapojili do akcie \"Deň bez áut\" a prišli do škôlky na kolobežke. Ďakujeme rodičom za spoluprácu!!!

Staráme sa o záhradku...

Nejaké zvieratko si v našich vyvýšených záhonoch schovalo oriešky a nám potom vyrástol malý stromček...

Burinu musíme vytrhnúť aj s koreňom....

Všetko, čo do záhonu nepatrí, vyhodíme ku potoku, príroda sa o to postará...

Vyberáme aj suché listy...

Okopávame...

Prehľadávame záhon, či v ňom nenájdeme nejakých škodcov...

Užívame si posledné slnečné lúče leta

Exkurzia do ZVEROPARKU, 28. 6. 2022

MALÝ ZÁCHRANÁR

15. 6. 2022 sa v Centre voľného času v Novej Bani uskutočnila akcia Malý záchranár, ktorej sa tento rok zúčastnilo celkom 8 družstiev. Medzi inými bolo aj družstvo z našej MŠ ET Štúrova 47.

Hasičskou striekačkou sme dokázali trafiť plechovky...

Vieme ako vyzerá hasičská uniforma...

LIENKY BODKOVANÉ súťažili v zložení: Vanesska, Simonka, Jakub, Michal a Alex

Poznali sme aj dôležité telefónne čísla...

Pomenovali sme to, čo do záchranárskej tašky patrí/nepatrí...

Týždeň detskej radosti - pondelok

V pondelok sme začali s diskotékou a mali sme ju potom aj každý deň... s balónmi

Disco so stuhami...

Disco bez ničoho, iba s dobrou náladou...

Týždeň detskej radosti - utorok

Každý dostal jeden kopček vanilkovej zmrzliny a bola SUPER!

Týždeň detskej radosti - streda (MDD)

Pani kuchárky nám pripravili takúto dobrotu!

Pani učiteľka Evka, aspň pri jedle ma nefoť, prosím.

Hrali sme sa so stuhami...

Hádzali sme do diaľky s loptičkami, ktoré mali aj chvost...

Hrali sme sa hru: Lezte, myšky, lezte rýchlo... Kto nestihol, toho mačičky zakryli padákom...

Na motívy pesničky Červené jabĺčko sme spievali Červenú loptičku v padáku mám. Snažili sme sa ju gúľať do strán tak, aby nám z padáka nevypadla...

Týždeň detskej radosti - štvrtok

Navštívili sme divadelné predstavenie...

Bola to riadna zábava...

Smiali sme sa do popuku...

Týždeň detskej radosti - piatok

Fúkanie bubliniek nás veľmi bavilo.

Každý dostal bublifuk aj na domov...

Naučili sme sa skákať škôlku...

Pokreslili sme kriedami celé asfaltové ihrisko...

Ciki - caki - ciki - cak....

Miešanie farieb

Na začiatku sme mali len 3 plné poháre s farebnou vodou: modrá, žltá, červená. Z každého pohára kvapkala farebná voda do čistého pohára, až nám nakoniec vzniklo 6 rôznofarebných poloprázdnych pohárov.

Pokus sa nám vydaril na jednotku!

Simonka je najlepšia riešiteľka Malej logickej olympiády. Z 8 bodov, získala 6. Gratulujeme!

Výtvarná súťaž Dodekova Nová Baňa

Našu škôlku reprezentovala Simonka, ktorá získala 2. miesto. Na 1. mieste sa umiestnila Laurinka. Na obidve naše dievčatá sme veľmi hrdé.

Svojou prácou prispela do súťaže aj Alica z Ukrajiny.

Besiedka ku Dňu matiek

Srdiečko pre mamičku...

Pri práci s vlnou sme zistili, že zmotať vlnu do klbka, alebo omotať ju okolo srdiečka nie je vôbec jednoduché...

Namotávať vlnu na srdiečko bolo síce ťažké, ale bavilo nás to a zvládli sme to perfektne!

Uvítanie do života.

Prispeli sme do programu básničkou aj uspávankou...

Účasť na BENEFIČNOM KONCERTE

S pani učiteľkou Evkou sme sa zúčastnili na benefičnom koncerte. Vystúpili sme s jednoduchou hudobno - pohybovou hrou aj s rytmizáciou.

V škôlke pred koncertom.. Nevieme čo je to tréma...

Vystúpenie na námestí.

Keď sme parádne zatancovali, mohli sme si odbaliť a zjesť za odmenu strieborné groše...

Pod oblôčkom vyskakoval, 4 groše ukazoval....

Sedemdesiat sukien mala... S pani učiteľkou Alenkou sme nacvičili tanček.

Ale nám tie kroje svedčia!!!

Stavanie mája v MŠ

Máj, máj, máj zelený aj v škôlke postavený... Ej, veru, veselo bolo na stavaní mája!!! Aj sme si zatancovali....

Zaspievali sme si...

Trénovali sme uväzovanie šnúrok...

Rozlišovali a pomenovali sme farby...

Pani zástupkyňa deťom priblížila ľudovú tradíciu STAVANIA MÁJA...

HASIČI

Na exkurzii u hasičov sa nám veľmi páčilo!!!

VÝSTAVA v Pohronskom múzeu

LIENKY

Po zime sa prebúdzajú aj prvé chrobáčiky - lienky

Kamienkové lienky

Kreslíme lienky aj na interaktívnej tabuli...

Počítame, porovnávame...

Papierové lienočky...

Hej, trávička, zelenaj sa, viac pred nami neskrývaj sa!

Veľkonočná výzdoba v našej materskej škole

Domáce zvieratká

Prasiatka...

Ovečky...

Psík vystrčil hlavu z búdy: Ktože ma to teraz budí?

V našej materskej škole majú možnosť realizovať sa aj deti z Ukrajiny...

Kreslíme veľkými krúživými pohybmi aj na interaktívnej tabuli...

Návšteva Cirkevnej ZŠ

Na interaktívnej tabuli sme skladali puzzle...

...a priraďovali číslicu k správnemu počtu predmetov...

Návšteva ZŠ A. Zemana

Skontrolovali a pozorovali sme čistotu vody v Novobanskom potoku.

Prekonávanie prekážok vo veľkej telocvični nás veľmi bavilo...

Starší kamaráti sa nám venovali...

Zoznámili sme sa aj so štvrtákmi...

Interaktívny koberec bol SUPER!!!

Už sme na nerozoznanie od prvákov...

Vyskúšali sme si ako sa sedí v školskej lavici...

Tešíme sa na návštevu ZŠ A. Zemana

Spočítaj a zaznamenaj....

Pracovné listy v elektronickej podobe nás bavia najviac... Spočítame, vytriedime, zaznamenáme.

Kreslenie na interaktívnej tabuli

ĎAKUJEME nášmu zriaďovateľovi za zakúpenie novej interaktívnej tabule!!!

Rozvíjanie grafomotorických zručností na interaktívnej tabuli...

JARNÉ KVETY

KNIŽNICA

Marec je už roky mesiac KNIHY. Pri tejto príležitosti sme navštívili knižnicu a všeličo sa dozvedeli. Napríklad, že knihy sa nemusia vždy len kupovať, ale dajú sa aj požičať...

KARNEVAL 2022

Fašiangy v materskej škole 2022 Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej MŠ sa stal karneval tradíciou. Zorganizovali sme ho dňa 17. 02. 2022 dopoludnia bez rodičov z dôvodu pandémie. Vyzdobili sme si chodbu a triedy maľovanými maskami, balónmi i lampiónmi. Karneval sa uskutočnil po triedach. Deti si doniesli masky, preobliekli sa a razom sa zmenili na rozprávkové postavičky. Karneval sme otvorili spoločným tancom, promenádou v maskách a na spestrenie bol karneval popretkávaný tancom, spevom, súťažami i zábavou. O občerstvenie a pohostenie sa postarali pani kuchárky, nechýbali chutné šišky a džús. Rodičia zabezpečili sladkosti a ovocnú roládu. Ďakujeme deťom i rodičom za prípravu krásnych karnevalových masiek.

Baltazár a Melicher. Gašpar leží doma s nádchou...

Betlehem na námestí... Ježiškovi sme aj zaspievali Búvaj dieťa krásne...

Niektorým vôbec nevadilo vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce s holými rukami...

Vianočné stromčeky skladané...

Hotová vyrezaná tekvica, nazývaná aj SVETLONOS, je na svete!

Deň materských škôl

Hlavnou myšlienkou Dňa materských škôl je zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku.

Niektorým vyberanie dužiny však vôbec nebolo príjemné...

Anjeli zleteli....

Slávnostný deň bol sprevádzaný bohatou výzdobou jednotlivých tried a chodieb materskej školy a chutným jedálničkom.

Mikuláš neprišiel, ale balíčky nám poslal...

Pre rodičov a verejnosť sme vytvorili vernisáž výtvarných prác detí, ktorá bola zverejnená v našom exteriéri.

SVETLONOS

Vyskúšali sme si, že vyberanie dužiny z tekvice nie je vôbec jednoduché...

Pri príležitosti tohto slávnostného dňa sme deťom aj tento rok ponúkli deň plný hier, zábavy, spevu, športu, tanca a výtvarnej kreativity.

Výstava MERKUR v Pohronskom múzeu

Zahrali sme sa na oberačku, spievali sme a aj recitovali na tému JABĹČKO.

Markus žasne nad motorkou!

Vesmír očami detí

...zapojili sme sa do súťaže... Držte nám palce!!!

Jabĺčka sme si tiež vyrobili... Najprv sme pokrčili novinový papier, ktorý sme zabalili do servítky...

Vláčik, ktorý sa pohyboval....

Zdravie a choroba

V týždni, kedy sme sa učili ako bojovať proti bacilom a vírusom, sme mali možnosť vidieť úplne zblízka ako to vyzerá v sanitke...

Papierovú guľu sme pomaľovali farbami, dozdobili ozajstným listom z jablone...

Či sa nám výsledok podaril.... posúďte sami...

Jeseň v MŠ

Na výzdobe interiéru MŠ sa podieľal nielen pedagogický personál, ale aj rodičia, ktorí doma vyrezali svetlonosa. ĎAKUJEME!!!!

Vianoce

Turistická vychádzka č. 2

Vianočné stromčeky maľované...

Aktívne sa zapájame do hrabania lístia...

Vieme aj pekne spolupracovať v spoločnej činnosti...

21. október je Medzinárodným dňom jablka

V škôlke sme si tento deň parádne užili! Veľa sme sa o jabĺčku dozvedeli....

Táto partička vydržala hrabať lístie od začiatku až do samého konca.

Navliekali sme listy na špajdľu

...a takto vyzerajú hotové húseničky

...z gaštanu sme vyrobili hlavičku...

Žalude sme najprv vyfarbili...

....potom vystrihli a zlepili...

Pripravili sme si farebný podklad z jesenných listov, na ktorý sme žalude na záver prilepili...

Najprv sme rozfúkali škvrnu od tušu do tvaru kríka....

...potom dolepili šípky...

Turistická vychádzka č. 1

Bezpečne do škôlky

popis 1

popis 2

popis 3

Keď nám počasie nepraje...

....musíme piknikovať v triede. Plánovali sme však turistickú vychádzku...

Vieme sa aj podeliť...

Hráme sa, aj učíme a aj tvoríme...

Cestička do škôlky tá býva kľukatá, dobre ju poznajú chlapci aj dievčatá...

Márne sme skúšali spočítať sliepočky... Bolo ich veľmi veľa a nechceli ani chvíľočku postáť. Aspoň sme im natrhali čerstvú trávičku....

Na vychádzke sme spoznali modlivku zelenú. Kto ju nájde? Môžete ju v škôlke označiť na nástenke....

Cukrárky...

Šarkaniáda 2021

Vlastnoručne doma vyrobený šarkan!

Mali sme tú česť odfotiť sa aj s pánom primátorom.