Ďatelinky

datelinky_iconTRIEDA:  “A”, veková skupina: 5-6 ročné deti

UČITEĽKY:  Bronislava Šályová, Ľudmila Obertová


 

Denné usporiadanie činností

630 – 845 Hry a hrové činnosti, pohybové cvičenie
845 – 900 Desiata
900 – 1000 Edukačná aktivita, hry, pohybové hry
1000 – 1130 Pobyt vonku
1130 – 1200 Obed
1200 – 1430 Hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
1430 – 1630 Olovrant, hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita

Mená detí

Adamko
Adriánko
Dávidko
Dianka
Denisko
Dominik
Elišk
Eliška
Emka
Jeremiáško

Kristiánko
Maťko
Monika
Saška
Sonička
Šimonko
Šimonko
Tamarka
Timko