Čo potrebuje dieťa do materskej školy

Milí rodičia, ktorí idete s dieťatkom prvýkrát do materskej školy, prineste mu:

prezuvky / najlepšie pevné papučky/

pyžamko

náhradné oblečenie / spodné prádlo aj viac kusov, tričko, pančuchy/

hygienické potreby – papierové vreckovky do skrinky

– obľúbenú plyšovú hračku, prípadne cumlík /ak je to nutné/

Aké má dieťa potreby, zvyky, špeciálnu stravu a iné dôležité požiadavky, oznámite osobne učiteľkám na triede.

Do MŠ je potrebné prísť do 8.00 hod, neskorší príchod oznámiť telefonicky do 8.00 hod.

Poplatky  za škôlku treba uhradiť do 10. dňa v mesiaci
ET Štúrova 47

Prevádzka  materskej  školy  je od    6.15 hod.  do 16.30 hod.